روش های تسویه حساب
شماره حساب  0200240728004  (سیبا- بانک ملی ایران) به نام آقای یوشا مندنی پور

1
شماره حساب  0204321861007  (سپهر- بانک صادرات ایران) به نام آقای یوشا مندنی

2
 شماره حساب 225111179 (بانک ملت)  به نام آقای یوشا مندنی پور 3
شماره حساب  0578300315807  (حساب عابر بانک سپه - بانک سپه) به نام آقای یوشا مندنی پور 4
شماره حساب  0201072908002  بانک پارسیان به نام آقای یوشا مندنی پور

5
شماره حساب  1-930600-800-9101  بانک سامان به نام آقای یوشا مندنی پور  

شماره حساب  1-3623268-800-2305 بانک اقتصاد نوین به نام آقای یوشا مندنی پور

6
شماره حساب  16-4532627-801-2560  موسسه مالی و اعتباری انصار به نام آقای یوشا مندنی پور 7
شماره حساب 706561498  نزد بانک تجارت شعبه دهنادی شیراز (7060)  به نام آقای یوشا مندنی پور

6

دارندگان کارتهای بانکی بانک  پارسیان می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز این بانک وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت     6221061046315448    (متعلق به بانک  پارسیان و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند

 

8

دارندگان کارتهای بانکی بانک صادرات(سپهر کارت)  می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز بانک صادرات وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت  6037691075426064 (متعلق به بانک صادرات ایران و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند

9

دارندگان کارتهای بانکی بانک ملی ایران (ملی کارت) می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز این بانک وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت 6037991339826285(متعلق به بانک ملی ایران و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند

10

دارندگان کارتهای بانکی بانک تجارت می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز این بانک وجه سفارش را از کارت خود به شماره حساب 0000706561498 (متعلق به بانک تجارت و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند
 

11
دارندگان کارت های بانک سپه می توانند از طریق خود پرداز های این بانک وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت  0578300315807 انتقال دهند 12

دارندگان کارتهای بانکی بانک ملت می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز این بانک وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت 6104337110756283  (متعلق به بانک ملت و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند

 

13

دارندگان کارتهای موسسه مالی و اعتباری انصار می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز این موسسه وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت  6273817145326272  (متعلق به موسسه مالی و اعتباری انصار و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند

 

14

دارندگان کارتهای بانکی بانک سامان می توانند از طریق دستگاههای خود پرداز این بانک وجه سفارش را از کارت خود به شماره کارت 6219861109306000 (متعلق به بانک سامان و به نام آقای یوشا مندنی پور) انتقال دهند

15

 

واریز وجه به صورت آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب
  تومان مبلغ :
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
توضیحات :

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمرغ شرق می باشد