به سامانه ثبت سفارشات خوش آمدید

در این سامانه سعی نموده ایم با ایجاد روش های مختلف پرداخت و نیز امکان پیگیری آسان و همچنین تحویل فوری سفارشات موجبات راحتی خریداران گرامی را فراهم آوریم

نام محصول : اشتراک یک ساله سامانه باشگاه مشتریان

قیمت : ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 نحوه ارسال:
لطفا نحوه دریافت نرم افزار درخواستی خود را انتخاب کنید.
(توجه داشته باشید که در عمل هیچ تفاوتی بین نرم افزار ارسال شده از طریق اینترنت و یا پست وجود ندارد )


 ارسال فاکتور:
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال


(ضروری است که آدرس وارد شده حتما معتبر بوده و متعلق به خودتان باشد . بعضی از اطلاعات مورد نیاز شما از این طریق برایتان ارسال می شود.)

(مرسوله به این آدرس پست خواهد شد)

(لطفا به جز ارقام 0 تا 9 از هیچ کاراکتر اضافی مانند - استفاده ننمایید)

(به همراه کد شهر)


 نحوه پرداخت:
لطفا مشخص کنید پرداخت هزینه خود را به چه صورت انجام می دهید